Privacy Policy

Deze Privacy Policy is voor het laatst bijgewerkt op: 10 mei 2023

Wij zijn Dahila Beauty. Wij respecteren jouw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonsgegevens van jou nodig. Met het begrip Persoonsgegevens bedoelen wij informatie waarmee je als persoon direct of indirect kan worden geïdentificeerd. Deze definitie is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de AVG).

In deze verklaring lees je welke Persoonsgegevens wij gebruiken en waarom (de Privacy Policy). Verder lees je hoe wij deze Persoonsgegevens verwerken, opslaan en beschermen. Tenslotte geven wij aan welke rechten je hebt als wij jouw Persoonsgegevens verwerken.

De Privacy Policy is van toepassing op onze website www.dahilabeauty.com (de Website) en de diensten of producten die wij aanbieden (de Diensten). Wij behandelen jouw Persoonsgegevens conform de AVG en andere relevante wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewet voor het gebruik van cookies (de Relevante Wetgeving).

Jonger dan 16 jaar

Als je jonger dan 16 jaar bent, dan heb je toestemming van je ouders of wettelijke voogd nodig om onze Website en Diensten te gebruiken.

Verwerking van Persoonsgegevens

Om aan jou onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij jouw Persoonsgegevens.

Hoe verkrijgen wij Persoonsgegevens?

Persoonsgegevens direct van jou ontvangen:

We ontvangen Persoonsgegevens direct van jou wanneer jij een bestelling plaatst via onze website.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens?

Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van jouw Persoonsgegevens in de zin van de Relevante Wetgeving. Onderaan deze Privacy Policy tref je onze contactgegevens aan .

Welke Persoonsgegevens verwerken wij, voor welk(e) doeleinde(n) doen wij dat, en op welke grondslag?

Als je gebruik maakt van onze Website en Diensten, kunnen wij daarvoor jouw Persoonsgegevens nodig hebben.

Wij mogen jouw Persoonsgegevens verwerken, omdat wij ons houden aan de Relevante Wetgeving. Dit doen we onder meer doordat we:

 • Juridische grondslagen hebben om jouw Persoonsgegevens te verwerken;
 • Jou informeren over de verwerking; en
 • Alleen data verwerken voor specifieke doelen, en niet meer dan daarvoor nodig is.

In de onderstaande tabel lees je (1) welke Persoonsgegevens, (2) voor welke doeleinden, en (3) op basis van welke grondslagen wij verwerken.

Wij zullen jouw Persoonsgegevens alleen voor onderstaande doelen gebruiken of voor een doel dat hiermee nauw samenhangt. Zo worden jouw Persoonsgegevens dus nooit op een onverwachtse manier door ons gebruikt.

(Persoons)gegevensDoeleinde(n)Grondslag
Contactgegevens:
– Bedrijfsnaam
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
– Adres
– Telefoonnummer
– IP-adres

Wij gebruiken deze gegevens om:
– Met jou contact op te nemen
– Met jou te corresponderen
– Onze Diensten te kunnen uitvoeren of leveren

Wij verwerken deze gegevens op basis van:
– Uitvoering van de overeenkomst
– Toestemming
– Wettelijke plicht
– Noodzakelijkheid voor de bescherming van jouw vitale belangen of die van een ander natuurlijk persoon
– Noodzakelijkheid voor de vervulling van een taak van algemeen belang of de aan ons opgedragen taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag

Ben je verplicht jouw Persoonsgegevens te delen met ons?

In sommige gevallen is de verwerking van jouw Persoonsgegevens noodzakelijk. Bijvoorbeeld wanneer wij onze Diensten aan jou aanbieden of een overeenkomst met jou moeten nakomen. Zonder jouw Persoonsgegevens kunnen wij onze Diensten niet aan jou leveren.

Hoe beveiligen wij jouw Persoonsgegevens?

We doen er alles aan om jouw Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw Persoonsgegevens door onbevoegden. We zorgen ervoor dat degenen die niets met jouw Persoonsgegevens te maken hebben, er niet bij kunnen. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die Persoonsgegevens bevatten
 • Beveiliging van netwerkverbindingen met Transport Layer Security (TLS), Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
 • De toegang tot de Persoonsgegevens is beperkt tot de personen die de Persoonsgegevens nodig hebben
 • De toegang tot de Persoonsgegevens is beveiligd met een tweestapsverificatie

Wij controleren onze beveiligingsmaatregelen voortdurend op doeltreffendheid, en passen indien nodig ons proces aan. Op die manier zijn uw Persoonsgegevens altijd beschermd en toegankelijk bij een eventuele (technische of fysieke) storing.

Hoelang bewaren we jouw Persoonsgegevens?

Wij zullen jouw Persoonsgegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doeleinden die wij eerder omschreven. Wij verwijderen de Persoonsgegevens zodra ze niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze verwerken. Hieronder volgt een lijst van de categorieën van Persoonsgegevens en de (functioneel omschreven) bewaartermijnen:

Categorie PersoonsgegevensBewaartermijn
ContactgegevensWij bewaren jouw contactgegevens voor zo lang als nodig is om onze Diensten te leveren.

Met wie delen we jouw Persoonsgegevens?

Daarnaast zullen wij jouw Persoonsgegevens delen, als wij daartoe een wettelijke plicht hebben. Dit is bijvoorbeeld het geval als de politie ons om jouw Persoonsgegevens vraagt.

Overige bepalingen

Doorgifte

Wij verwerken jouw Persoonsgegevens alleen binnen de Europese Economische Ruimte (EER).

Zonder jouw toestemming zullen we jouw Persoonsgegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven zijn genoemd.

Jouw rechten

Je hebt de volgende rechten:

 • Recht op inzage
  Je mag ons vragen om inzage in jouw Persoonsgegevens;
 • Recht op rectificatie
  Je mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van jouw Persoonsgegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij relevante Persoonsgegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • Recht op dataportabiliteit
  Je mag ons vragen om een kopie van jouw Persoonsgegevens. Wij kunnen deze kopie – op jouw verzoek – ook aan andere partijen doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen;
 • Recht van bezwaar
  Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw Persoonsgegevens;
 • Klachtrecht
  Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken;
 • Recht om toestemming in te trekken
   Je mag jouw toestemming om jouw Persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we geen Persoonsgegevens meer van jou verwerken.

Wijzigingen Privacy Policy

Wij kunnen de Privacy Policy aanpassen. Als wij de Privacy Policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe Privacy Policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen van de eventuele wijzigingen. Als je niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij je aan de Website en de Privacy Policy regelmatig te raadplegen.

Contact

Bij vragen of opmerkingen over de Privacy Policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 • Dahila Beauty
 • Merbauhout 9
 • 2719JB Zoetermeer
 • KvK: 62534629
 • Tel: +31 6 20281070
 • info@dahilabeauty.nl
Winkelwagen
Scroll naar boven